„Veikos“ infografika parodos stendui

„Veikos“ infografika parodos stendui „Veikos“ infografika parodos stendui „Veikos“ infografika parodos stendui „Veikos“ infografika parodos stendui

Ši infografika buvo demonstruojama parodos stende. Ja praeiviams trumpai pristatoma įmonė. Siekėme, kad betkuriame kadre būtų matoma įdomi, lengvai suvokiama informacija apie įmonę.

Klientas – UAB „Rinkom“, 2016 m.