Atnaujintas žurnalas „Verslas su TEO“

Atnaujintas žurnalo „Verslas su TEO“ dizainas.
Klientas – RINKOM, 2013 m.

Atnaujintas žurnalas „Verslas su TEO“Atnaujintas žurnalas „Verslas su TEO“Atnaujintas žurnalas „Verslas su TEO“Atnaujintas žurnalas „Verslas su TEO“